Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nalas Oy

Y-tunnus: 3246769-2

Puhelinnumero:  050 300 0260

Sähköpostiosoite: nuohous@nalas.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Nalle-Markus Vikholm

Sähköpostiosoite: nalle@nalas.fi

3. Rekisterin nimi

Nalas Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Nalas Oy:n palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen.
 • Markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.
 • Lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai Nalas Oy:n lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuviin velvoitteiden takia.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta)
 • Yritys
 • Y-tunnus
 • Laskutusosoite
 • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero
 • Kohteen nuohoustodistus ja siihen kirjattavat pelastuslainmukaiset tiedot
 • Asiointitiedot eri kanavissa
 • Tieto markkinointiluvista

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi, kirjanpito- tai muun pakottavan lakisäädännön tai viranomaismääräysten täyttämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään asiakkaaseen liittyviä tietoja:

 • Tilauksen tai varauksen yhteydessä
 • Nuohoustyön kirjauksessa
 • Asiakaspalvelun yhteydessä
 • Suoraan asiakkaalta
 • Julkisista rekistereistä ja tietolähteistä

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä Nalas Oy:n tai Nalas Oy:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Osa Nalas Oy:n käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Rekisterin suojaus

Nalas Oy:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Nalas Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Evästeet

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä sivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet myös mahdollistavat esimerkiksi ostoskorin käyttämisen ja sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja rekisteriselosteemme huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

12.1 Evästeiden käyttö

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden tuottaminen ja analysoida sekä kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Voimme kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tultu sivuillemme.

12.2 Kolmansien osapuolien evästeet

Joidenkin kolmansien osapuolten evästeiden käyttäminen sivustollamme perustuu käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen. Käyttäjä hyväksyy kolmansien osapuolten evästeiden käytön erillisessä ponnahdusikkunassa olevaa painiketta klikkaamalla saapuessaan sivustollemme ensimmäisen kerran.

Sivustojamme voi käyttää myös ilman evästeitä koskevan suostumuksen antamista. Mikäli et ole antanut suostumustasi evästeiden käyttöön, sivustollamme käytetään ainoastaan sellaisia evästeitä, jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi sivuston teknisen toiminnan mahdollistamiseksi tai tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

13. Lisätietoa

Nalas Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista voidaan ilmoittaa asiakkaalle tai olla ilmoittamatta.